Kierunki zamawiane – kierunki studiów

Ministerstwo uruchomiło program „Kierunki zamawiane”, którego głównym celem jest zwiększenie liczby specjalistów nauk ścisłych

Kierunki zamawiane to lista kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych Program kierunków zamawianych przygotowało i koordynuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program przygotowany przez MNiSW opiera się na systemie stypendiów dla studentów, dla najlepszych studentów, oraz dofinansowanie dla uczelni, które uruchomiły kierunki zamawiane. Wszystko po to by podnieść atrakcyjność kształcenia, programów studiów i zwiększyć dopasowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy w Polsce.

Kierunki studiów – zamawiane studia 2012

Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej w uczelniach polega również na zaoferowaniu elementów dodatkowych takich jak kursy wyrównawcze z matematyki czy fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone z różnych dziedzin, kursy podnoszące kwalifikacje i nadające uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do firm, które oferują miejsca pracy dla absolwentów.

Uczelnie oferują kierunki zamawiane

Uczelnie, które biorą udział w projekcie nie ograniczają się do ofert kierunków studiów stacjonarnych, dostępne są również kierunki, których nauczanie odbywa się na odległość – metodą e-learningu. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych na wykłady zapraszani są profesorowie z zagranicy.

Kierunek zamawiany założenia programu

Ministerstwo uruchomiło projekt chcąc zwiększyć liczbę wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych, projekt nosi nazwę „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Program pilotażowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” rozpoczął się 1 października 2008 roku na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej o ogłoszeniu konkursu z 2 lipca 2008.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *