Przyszłościowe kierunki studiów – kierunki zamawiane

Kierunki zamawiane w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zaprasza na studia na kierunkach zamawianych

To już II edycja programu dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki środkom europejskim UR w Krakowie oferuje w latach 2012-2013 kierunki zamawiane:

  • biotechnologia,
  • inżynieria środowiska,
  • ochrona środowiska,
  • inżynieria i gospodarka wodna,
  • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Dzięki dofinansowaniu ze środków UE stypendia otrzyma 49% najlepszych studentów kierunków inżynieria środowiska, biotechnologia, inżynieria i gospodarka wodna, co stanowi 181 studentów, którzy otrzymają stypendia w I semestrze, a także 49% studentów kierunków ochrona środowiska i odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, co stanowi 121 studentów, którzy otrzymają stypendia w I semestrze. Stypendia to spory zastrzyk gotówki dla każdego ze studentów, ich kwota waha się od 700 do 1000 zł miesięcznie.

Kierunki zamawiane

Na dofinansowanie grupy kierunków technicznych na wybranych uczelniach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło do 2013 roku 1 000 000 000 złotych. Dzięki tym funduszom najlepsze uczelnie w kraju przygotowały atrakcyjną ofertę studiów na kierunkach zamawianych.

Miesięczne stypendia do 1000 złotych wypłacane są nawet 50% studentów danego kierunku. Dodatkowo studenci mogą korzystać z nieograniczonych możliwości podnoszenia kwalifikacji:

  • Darmowe kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki.
  • Darmowe kursy językowe.
  • Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw.
  • Obozy naukowe, udział w konferencjach.

Poznaj bliżej uczelnię: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *