Nowe kierunki w SGGW

Maturzysto! Matura już za kilkanaście dni. Jeśli nie podjąłeś jeszcze decyzji o wyborze studiów sprawdź oferty nowych kierunków w roku akademickim 2013/2014

Na rynku edukacyjnym pojawiają się nowości. Tym razem o uruchomieniu kolejnych dwóch nowych kierunków studiów poinformowała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

Bioinżynieria zwierząt oraz gastronomia i hotelarstwo to nowa oferta uczelni skierowana do tegorocznych maturzystów.

W najbliższym roku akademickim aż 10000 studentów będzie mogło podjąć studia w SGGW. Rok akademicki 2013/2014 to aż 34 kierunki studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kierunek bioinżynieria zwierząt

To oferta studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Liczba miejsc dostępnych na tym kierunku to tylko 60. Ukończenie studiów bioinżynieria to przede wszystkich poważany tytuł inżyniera. Na kierunku bioinżynieria zwierząt zajęcia prowadzone będą przez naukowców zajmujących się badaniami z zakresu genetyki zwierząt, embriologii, cytologii, immunologii, fizjologii, żywienia, hodowli i biologii zwierząt, ekologii i toksykologii środowiska zwierząt, nanotechnologii i nanobiotechnologii oraz nowoczesnych analitycznych technik instrumentalnych.

Wiedza zdobyta w toku nauczania przygotowuje do pracy naukowej i eksperymentalnej. Każdy student zdobędzie umiejętności z zakresu nanoinżynierii i inżynierii genetycznej wykorzystywanej do biologicznej inżynierii zwierząt. Studia przygotowują do pracy:

  • w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
  • w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
  • w przemyśle nanobiotechnologicznym,
  • w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
  • oraz w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych i rządowych (polskich i UE).

Kierunek gastronomia i hotelarstwo

Oferowany będzie przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Na tym kierunku kształcenie może podjąć maksymalnie 60 studentów. Studia kończą się tytułem inżyniera, a oferowane są jako studia licencjackie I stopnia w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku gastronomia i hotelarstwo przygotowuje studentów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania przedsiębiorstwami gastronomicznymi, cateringowymi i hotelarskimi. Dodatkowo po studiach absolwenci będą mogli podjąć pracę:

  • w placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka.
  • w gastronomii indywidualnej, systemowej jak i specjalnej,
  • przy projektowaniu, organizacji i wyposażaniu przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich,
  • w ramach zarządzania finansami i zasobami ludzkimi.

Dowiedz się więcej: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *