Oblegane kierunki studiów licencjackich

Prezentowaliśmy już listę wszystkich kierunków studiów i ranking ich popularności. Przyszedł czas na przedstawienie listy obleganych kierunków studiów licencjackich. Sprawdź gdzie czeka cię największa konkurencja

O kierunkach cenionych przez pracodawców przeczytasz w: popularne kierunki studiów

Poniżej lista najchętniej wybieranych kierunków studiów licencjackich przez polskich maturzystów. Zestawienie sporządzone zostało w oparciu o dane przekazane przez uczelnie redakcji serwisu.

Poniższa tabela prezentuje listę kierunków licencjackich od najmniej do najbardziej obleganych. W kolejności prezentujemy: nazwę uczelnikierunek studiówrodzaj studiów (licencjackie), tryb i liczbę kandydatów na jedno miejsce.

Najbardziej oblegane kierunki studiów licencjackich

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańskuturystyka i rekreacjaniestacjonarne0,7
Gdański Uniwersytet Medycznyzdrowie środowiskowestacjonarne0,7
Politechnika Łódzkazarządzanie (Wydział Organizacji i Zarządzania)niestacjonarne1
Politechnika Opolskaturystyka i rekreacjastacjonarne1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczydziennikarstwo i komunikacja społecznaniestacjonarne1,12
Gdański Uniwersytet Medycznyzdrowie publicznestacjonarne1,4
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowychgrafikastacjonarne1,43
Politechnika Opolskaekonomiastacjonarne1,5
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowychzarządzanieniestacjonarne1,532
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańskuwychowanie fizycznestacjonarne2
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańskuwychowanie fizyczneniestacjonarne2
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańskusportstacjonarne2
Politechnika Opolskafizjoterapiastacjonarne2
Śląski Uniwersytet Medycznypielęgniarstwostacjonarne2
Śląski Uniwersytet Medycznypołożnictwostacjonarne2
Śląski Uniwersytet Medycznyzdrowie publicznestacjonarne2
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiuekonomiastacjonarne2
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiubiologiastacjonarne2
Uniwersytet Rzeszowskipedagogikastacjonarne2
Uniwersytet Rzeszowskiratownictwo medycznestacjonarne2
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawiepedagogikaniestacjonarne2,02
Uniwersytet Rzeszowskiturystyka i rekreacjastacjonarne2,1
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawiepedagogika specjalnastacjonarne2,15
Gdański Uniwersytet Medycznyratownictwo medycznestacjonarne2,3
Politechnika Krakowskamatematykastacjonarne2,35
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniuturystyka i rekreacjastacjonarne2,4
Wojskowa Akademia Technicznabezpieczeństwo narodoweniestacjonarne2,45
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypsychologianiestacjonarne2,47
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyfilologia, lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskimstacjonarne2,5
Gdański Uniwersytet Medycznypielęgniarstwostacjonarne2,6
Uniwersytet Śląski w Katowicachbiologiastacjonarne2,6
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyadministracjastacjonarne2,62
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia słowiańskastacjonarne2,7
Uniwersytet Śląski w Katowicachinżynieria biomedycznastacjonarne2,7
Uniwersytet Śląski w Katowicachpedagogika zdrowiastacjonarne2,7
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczybezpieczeństwo narodowestacjonarne2,73
Uniwersytet Rzeszowskiprawostacjonarne2,75
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziarchitektura wnętrzstacjonarne2,76
Uniwersytet Śląski w Katowicachmechatronikastacjonarne2,8
Uniwersytet Śląski w KatowicachMISH (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne)stacjonarne2,8
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawiesocjologiastacjonarne2,85
Uniwersytet Rzeszowskifilologia rosyjskastacjonarne2,85
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegofilologia polskastacjonarne2,88
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegofilologia polskaniestacjonarne2,88
Uniwersytet Śląski w Katowicachbiotechnologiastacjonarne2,9
Uniwersytet Śląski w Katowicachhistoria sztukistacjonarne2,9
Uniwersytet Śląski w Katowicachjęzyk włoski – progr. tłumaczeniowystacjonarne2,9
Uniwersytet Śląski w Katowicachzarządzaniestacjonarne2,9
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańskuturystyka i rekreacjastacjonarne3
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniufizjoterapiastacjonarne3
Śląski Uniwersytet Medycznydietetykastacjonarne3
Śląski Uniwersytet Medycznyratownictwo medycznestacjonarne3
Uniwersytet Śląski w Katowicachrosjoznawstwo – I stopniastacjonarne3
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzitkanina i ubiórstacjonarne3,02
Politechnika Łódzkawzornictwo (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów)stacjonarne3,1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyfilologia, lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (grupa ze znajomości j. niemieckiego)stacjonarne3,1
Uniwersytet Śląski w Katowicachjęzyk rosyjski – pr. tłumaczeniowystacjonarne3,1
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawiepedagogikastacjonarne3,14
Gdański Uniwersytet Medycznyelektroradiologiastacjonarne3,2
Politechnika Łódzkaeuropeistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania)stacjonarne3,2
Uniwersytet Śląski w Katowicachkulturoznawstwostacjonarne3,2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczywychowanie fizycznestacjonarne3,23
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyrewitalizacja dróg wodnychstacjonarne3,3
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczydziennikarstwo i komunikacja społecznastacjonarne3,32
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoinformatykastacjonarne3,35
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoinformatykaniestacjonarne3,35
Uniwersytet Rzeszowskipołożnictwostacjonarne3,4
Politechnika Gdańskaeuropeistykastacjonarne3,43
Wojskowa Akademia Technicznazarządzaniestacjonarne3,51
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypraca socjalnastacjonarne3,57
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniuwychowanie fizycznestacjonarne3,6
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia germańska – pr. nauczycielskistacjonarne3,6
Uniwersytet Śląski w Katowicachtechnologia chemiczna spec. technologia nieorganiczna i organicznastacjonarne3,6
Uniwersytet Rzeszowskiekonomiastacjonarne3,8
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegostosunki międzynarodowestacjonarne3,99
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegostosunki międzynarodoweniestacjonarne3,99
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniusportstacjonarne4
Śląski Uniwersytet Medycznybiotechnologiastacjonarne4
Śląski Uniwersytet Medycznyfizjoterapiastacjonarne4
Uniwersytet Rzeszowskiinżynierię bezpieczeństwastacjonarne4,02
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegobiologiastacjonarne4,04
Gdański Uniwersytet Medycznytechniki dentystycznestacjonarne4,3
Politechnika Łódzkamatematyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i  Matematyki Stosowanej)stacjonarne4,3
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczybiotechnologiastacjonarne4,38
Politechnika Łódzkazarządzanie (Wydział Organizacji i Zarządzania)stacjonarne4,4
Uniwersytet Śląski w Katowicachpedagogika – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatycznastacjonarne4,4
Uniwersytet Rzeszowskiadministracjastacjonarne4,5
Uniwersytet Śląski w Katowicachchemia lekówstacjonarne4,6
Uniwersytet Śląski w Katowicachjęzyk rosyjski – program język biznesustacjonarne4,6
Uniwersytet Śląski w Katowicachadministracjastacjonarne4,7
Uniwersytet Śląski w Katowicachsocjologia ogólnastacjonarne4,7
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyfilologia, lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (grupa bez znajomości j. niemieckiego)stacjonarne4,73
Gdański Uniwersytet Medycznypołożnictwostacjonarne4,8
Uniwersytet Śląski w Katowicachprawostacjonarne4,8
Śląski Uniwersytet Medycznykosmetologiastacjonarne5
Politechnika Gdańskamatematykastacjonarne5,16
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyfilologia angielskastacjonarne5,25
Uniwersytet Śląski w Katowicachorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejstacjonarne5,3
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoadministracjastacjonarne5,32
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoadministracjaniestacjonarne5,32
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia angielska progr. nauczycielski z j. niemieckimstacjonarne5,4
Uniwersytet Śląski w Katowicachpedagogika opiekuńczo-wychowawczastacjonarne5,4
Gdański Uniwersytet Medycznyfizjoterapiastacjonarne5,6
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia angielska progr. nauczycielski z informatykąstacjonarne5,6
Uniwersytet Rzeszowskidietetykastacjonarne5,8
Uniwersytet Śląski w Katowicachinformatyka (Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach)stacjonarne5,8
Uniwersytet Rzeszowskifizjoterapiastacjonarne5,9
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegopedagogikastacjonarne6,1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegopedagogikaniestacjonarne6,1
Uniwersytet Śląski w Katowicachpedagogika – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogikastacjonarne6,1
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia angielska – pr. kultura i literatura angielskiego obszaru językowegostacjonarne6,2
Uniwersytet Śląski w Katowicachjęzyki stosowane: język francuski i język angielski – program tłumaczeniowystacjonarne6,3
Uniwersytet Rzeszowskipielęgniarstwostacjonarne6,58
Uniwersytet Śląski w Katowicachpedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąstacjonarne6,6
Politechnika Gdańskazarządzanie  (studia w jęz. ang.)stacjonarne6,84
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoekonomiastacjonarne6,95
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoekonomianiestacjonarne6,95
Uniwersytet Śląski w Katowicachpsychologiastacjonarne7
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypsychologiastacjonarne7,09
Wojskowa Akademia Technicznabezpieczeństwo narodowestacjonarne7,23
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczafilmoznawstwo i kultura mediówstacjonarne7,36
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczadziennikarstwo i komunikacja społecznastacjonarne7,74
Uniwersytet Rzeszowskifilologia angielskastacjonarne8
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia angielska – pr. tłum. – j. niemieckistacjonarne8
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia germańska – pr. tłum. w zakresie językówstacjonarne8
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegobezpieczeństwo wewnętrznestacjonarne8,09
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegobezpieczeństwo wewnętrzneniestacjonarne8,09
Uniwersytet Śląski w Katowicachsocjologia reklamy i komunikacja społecznastacjonarne8,1
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczareżyseria dźwiękustacjonarne8,16
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia angielska – pr. tłum. – j. arabskistacjonarne8,2
Gdański Uniwersytet Medycznydietetykastacjonarne8,4
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegodziennikarstwo ogólnestacjonarne8,64
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczafilologia, specjalność filologia hiszpańskastacjonarne8,78
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańskufizjoterapiastacjonarne9
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczafilologia, specjalność filologia koreańskastacjonarne9
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczafilologia, specjalność filologia rosyjskastacjonarne9,8
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia angielska – pr. język biznesustacjonarne9,9
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczafilologia, specjalność sinologiastacjonarne10,21
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia angielska – kultura-media-translacjastacjonarne10,3
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegokomunikacja medialno-kulturowastacjonarne10,58
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczafilologia, specjalność japonistykastacjonarne10,67
Uniwersytet Śląski w Katowicachpedagogika – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolnestacjonarne10,7
Uniwersytet Śląski w Katowicachjęzyk hiszpański – program tłumaczeniowystacjonarne10,8
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczafilologia, specjalność filolgia duńskastacjonarne14,25
Uniwersytet Śląski w Katowicachreżyseriastacjonarne14,5
Uniwersytet Śląski w Katowicachfilologia angielska – pr. tłum. – j. chińskistacjonarne15,3
Uniwersytet Śląski w Katowicachrealizacja obrazu film., telewizyjnego i fotografiastacjonarne15,3
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczafilologia, specjalność filologia szwedzkastacjonarne23,42
Studia stacjonarne i niestacjonarne czym się różnią

Tryb stacjonarny – to studia, na których nauka realizowana jest w trybie dziennym od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne to studia, podczas których nauka odbywa się w weekendy (w soboty i niedziele).

Poznaj bliżej uczelnie oferujące studia licencjackie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *