Rządowy program kierunków zamawianych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka po niepochlebnych doniesieniach prasowych na temat zamawianych kierunków studiów podsumowała efekty rządowego programu kierunków  zamawianych

– Udało się osiągnąć najważniejszy cel: odwróciliśmy niekorzystną strukturę kształcenia i ograniczyliśmy kształcenie na kierunkach masowych. W 2013 roku przeprowadzimy badania rynku pracy i sprawdzimy, w jakich branżach pracodawcy poszukują dobrze wykształconych absolwentów. W 2014 roku ruszy kolejna edycja rządowego programu – poinformowała minister Kudrycka.


Poznaliśmy wyniki matur, a wkrótce w uczelniach w całej Polsce rozpocznie się nabór na studia. – Statystyki pokazują, że polscy maturzyści coraz bardziej racjonalnie wybierają przyszłe studia. Dużo chętniej wybierają kierunki techniczne, ścisłe i przyrodnicze, kluczowe z punktu widzenia rozwoju innowacyjności w Polsce. Są szczególnie chętnie wybierane przez najzdolniejszych maturzystów, laureatów olimpiad. Rządowy program kierunków zamawianych przynosi zatem zamierzone efekty – podkreślała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W związku z krytycznymi opiniami na temat efektów kierunków zamawianych odbył się briefing poświęcony programowi. Obok prof. Barbary Kudryckiej uczestniczył w nim zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Leszek Grabarczyk.

Tekst Dziennika gazeta prawna na temat kierunków zamawianych

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/714980,mirowska-loskot-kierunki-zamawiane-dla-pracodawcow-czy-dla-sztuki.html

Minister nauki przypomniała, że programy studiów na kierunkach zamawianych różnią się od programów studiów na tych samych kierunkach, ale nie objętych dotacją w ramach kierunków zamawianych. Uwzględniają zarówno zajęcia wyrównawcze dla studentów, jak i staże w przedsiębiorstwach w trakcie studiów.

– Przybywa studiów o profilu praktycznym, jest ich już w całej Polsce 18 proc. Ponadto z naszych analiz wynika, że pierwsi absolwenci kierunków zamawianych, którzy już trafili na rynek pracy, dobrze sobie na nim radzą – 82 proc. zaraz po studiach znajduje pracę – mówiła prof. Barbara Kudrycka.

Minister nauki poinformowała, że w roku akademickim 2013/2014 na 11 uczelniach w Polsce będzie prowadzony nabór na kierunki zamawiane, na których studenci mogą nadal uzyskać wysokie stypendia motywacyjne rzędu nawet 1000 zł miesięcznie. Rządowy program będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej od 2014 roku. – W roku 2013 skupimy się na analizie wyników programu kierunków zamawianych. Przeprowadzimy badania rynku pracy i sprawdzimy, w jakich branżach pracodawcy poszukują dobrze wykształconych absolwentów. Na tej podstawie powstanie nowa, być może zmieniona lista kierunków zamawianych. W 2014 roku ogłoszone zostaną kolejne konkursy dla uczelni – mówiła minister nauki.

– Program kierunków zamawianych cieszy się uznaniem wśród absolwentów, pracodawców, ale i ministrów z pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Sądzę, że w nowej perspektywie finansowej inne państwa skorzystają z naszych dobrych doświadczeń – mówiła minister nauki.

Prof. Barbara Kudrycka zapowiedziała też, że wkrótce zostanie ogłoszony kolejny konkurs na najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji. – Najlepsze wydziały, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania i współpracy z przedsiębiorcami udoskonaliły swoje programy studiów i dostosowały je do wymagań rynku pracy, dostaną po milionie złotych na ich wdrożenie. Wierzę, że uczelnie skorzystają z dobrych doświadczeń, które mają dzięki prowadzeniu kierunków zamawianych i skorzystają z nich, doskonaląc programy kształcenia także na innych kierunkach studiów – mówiła minister Barbara Kudrycka.

Program kierunków zamawianych

Program kierunków zamawianych rozpoczął się pilotażem w 2008 roku, a pierwsza edycja ruszyła rok później – w 2009 r. W ramach programu oferowane są nie tylko stypendia dla studentów, ale przede wszystkim dofinansowanie programu kształcenia poprzez organizację zajęć wyrównawczych, warsztatów, staży i praktyk w przedsiębiorstwach. Blisko 82 proc. absolwentów kierunków zamawianych znalazło zatrudnienie. Zatrudnialność po pozostałych kierunkach studiów utrzymuje się na średnim poziomie 75,4%.

Dane wskazujące na efektywność programu
  • Liczba studentów I roku na studiach technicznych, przy jednoczesnym spadku liczby studentów I roku ogółem,  w porównaniu do 2007 roku wzrosła o 20 proc.
  • Najbardziej popularnym kierunkiem studiów jest obecnie informatyka, której absolwenci są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Liczba kandydatów w stosunku do 2007 roku wzrosła o ponad 46%. W ramach programu kierunków zamawianych 83 to programy studiów na tym kierunku.
  • Wzrost zainteresowania i liczby studentów dotyczy także kierunków takich jak mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka czy matematyka. Kształcenie na tych kierunkach odbywa się w ramach 93 programów studiów kierunków zamawianych.
  • Liczba absolwentów kierunków zamawianych jest wyższa o ok. 20% w stosunku do liczby absolwentów programów studiów, które nie są realizowane w ramach programu.
  • Blisko 82 proc. absolwentów kierunków zamawianych znalazło zatrudnienie.
  • Zatrudnialność po pozostałych kierunkach studiów utrzymuje się na średnim poziomie 75,4%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *