Kierunek Natura 2000 i ochrona biosfery

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza na studia inżynierskie z ochrony biosfery i Natury 2000. Studia oferowane przez WSEiZ w Warszawie to między innymi  kierunki związane bezpośrednio z ekologią

Specjalność dostępna jest w ramach kierunku ochrona środowiska na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Specjalność ochrona biosfery i program Natura 2000 przygotowuje absolwentów do posługiwania  się specjalistyczną wiedzą z zakresu czynnej ochrony biosfery, mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzenia monitoringu środowiska, programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Gdzie znajdziesz pracę po tych studiach?

Po ukończeniu studiów ochrona biosfery możesz pracować w służbach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych ochrony środowiska, w parkach narodowych oraz parkach krajobrazowych, a także jako inspektorzy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i w innych placówkach gospodarczych.

Studia trwają 3,5 roku, kończą się tytułem inżyniera. Dostępne są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Przedmioty realizowane w trakcie specjalności:

 1. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 2. Edukacja ekologiczna
 3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 4. Fitosocjologia ogólna
 5. Monitoring Natura 2000
 6. Fauna Polski
 7. Flora Polski
 8. Siedliska Natura 2000 i ich rozpoznawanie
 9. Gatunki Natura 2000 i ich rozpoznawanie
 10. Podstawy ornitologii
 11. Ekspertyzy przyrodnicze
 12. Biologia wód
 13. Ocena oddziaływania na środowisko
 14. Finansowanie ochrony środowiska z funduszy UE
 15. Kompensacje przyrodnicze
 16. Seminarium dyplomowe

Poznaj uczelnię i dowiedz się więcej o kierunku: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *