Studiowanie z programem Lepszy Start

Wybierz  kierunki przyrodnicze lub ścisłe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i wsparcie programu Lepszy Start – rozpocznij studia w UKW

Kierunki objęte programem: biologia, biotechnologia, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka, geografia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, matematyka, ochrona środowiska, mechatronika.

kierunki studiów UKW


Uniwersytet wspiera studentów w zakresie doradztwa  zawodowego, w szczególności pomaga w napisaniu CV i listu motywacyjnego, pomaga planować ścieżkę zawodową i podpowiada jak podnieść kwalifikacje. W tym celu uczelnia oferuje bezpłatne dyżury doradców zawodowych. Spotkanie z doradcą zawodowym w pełni spełniło moje oczekiwania, znacznie poszerzyło moją wiedzę na tematy związane z rynkiem pracy oraz z tworzeniem aplikacji. Czuję się znacznie pewniej, ponieważ teraz już wiem jak postępować na rozmowie kwalifikacyjnej i gdzie szukać możliwości zatrudnienia.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Tematyka spotkania z doradcą zawodowym jest wybierana przez każdego studenta indywidualnie, w pełni dostosowana do jego potrzeb.

Studenci UKW korzystający z programu Lepszy Start mogą również zostać przeszkoleni przez profesjonalnych trenerów biznesu. Szkolenia odbywają się w obrębie dwóch modułów. Pierwszy z nich – metody poszukiwania pracy oraz sztuka redagowania dokumentów aplikacyjnych skupia się między innymi na poszukiwaniu sposobów, których wykorzystanie ułatwi znalezienie pracy. Moduł ten przewiduje także praktyczne ćwiczenia z pisania dokumentów aplikacyjnych. Drugi – sztuka autoprezentacji i kreowania wizerunku na rynku pracy, to między innymi ćwiczenia symulacyjne rozmowy kwalifikacyjnej oraz kluczowych etapów rekrutacji. Podczas szkolenia prowadzone są również praktyczne ćwiczenia z zakresu autoprezentacji. Tematyka jest różnorodna, dotyczy głownie poruszania się na rynku pracy, zakładania działalności gospodarczej, poznawania i rozwijania swoich kompetencji.

Już podczas studiów można zdobywać doświadczenie zawodowe, studenci mogą podnieś swoje kwalifikacje, nabyć cennych umiejętności i doświadczenia w formach regionu, za odbycie stażu otrzymują stypendium 1000 zł.

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *