Nowe kierunki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Uczelnie prześcigają się w przygotowaniu nowej oferty studiów. Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015 zaproponuje również KUL.

Wśród nowości znalazły się studia licencjackie i magisterskie. Uniwersytet proponuje nowe kierunki w dówóch trybach nauczania: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia licencjackie – nowości

 • administrowanie ochroną zdrowia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne),
 • analityka społeczna i internetowa (studia I stopnia),
 • gerontologia społeczna (studia I stopnia),
 • kognitywistyka (studia I stopnia w języku polskim i angielskim),
 • zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (studia stopnia).

Studia magisterskie – nowości

 • prawo w biznesie (studia II stopnia),
 • zarządzanie (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

Szczególnie ciekawe wydają się studia na kierunku analityka społeczna i internetowa oraz kognitywistyka.

Kierunem analityka społeczna i internetowa – warunki rekrutacji

Nowa matura

 • Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Stara matura

 • Konkurs świadectw – punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kierunek kongitywistyka – warunki rekrutacji

Nowa matura

 • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów: a) język polski (1/3 wyniku końcowego); b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego); c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Stara matura

 • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

Poznaj uczelnię: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *