Turystyka i rekreacja w UJK

Wysyp nowych (starych) kierunków studiów w uczelniach w okresie matury już nikogo nie dziwi. Nowa propozycja UJK to dobrze znany i popularny kierunek studiów.

turystyka i rekreacja studia

Turystykę i rekreację do oferty edukacyjnej wprowadził Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To propozycja dla kandydatów, którzy chcą łączyć pasję w życiu z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Nauka na kierunku trwa 6 miesięcy. Tyle trwają studia licencjackie turystyka i rekreacja. WIedza przekazywana w toku studiów to przede wszystkim: umiejętności w zakresie rozumienia problemów współczesnej turystyki i rekreacji, rozpoznawania zjawisk oraz identyfikowania ich mocnych i słabych stron.

W trakcie studiów żacy zdobędą także umiejętności w organizacji i samodzielnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jak również dzięki konsultacjom kształcenia zawodowego z pracodawcami – pracy w złożonym systemie organizacyjnym. Nauczą się rozumieć potrzeby i zachowania ludzkie znajdujące odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej, organizacji i obsługi różnych przedsięwzięć. W ramach ćwiczeń studenci będą przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla konkretnych grup odbiorców, będą uczyć się efektywnej komunikacji interpersonalnej, w tym fachowej obsługi klientów oraz profesjonalnego posługiwania się dwoma językami obcymi (jednym na poziomie samodzielności B2 i drugim na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz porozumiewania się językiem specjalistycznym w działalności zawodowej.

Kierunek oferuje specjalności:

  • hotelarstwo,
  • turystyka zdrowotna,
  • organizacja i obsługa ruchu turystycznego,
  • turystyka wiejska.

Praktyki zawodowe odbywać się będą w instytucjach związanych z wybraną specjalnością:

  • w obiektach noclegowych (w ramach hotelarstwa),
  • w biurach podróży, w uzdrowiskach (turystyka zdrowotna),
  • w biurach turystycznych (organizacja i obsługa ruchu turystycznego),
  • w gospodarstwach agroturystycznych (turystyka wiejska).

Więcej informacji: Instytut Geografii UJK, tel. 41 349 63 72 lub mailowo: igeo@ujk.edu.pl

Poznaj uczelnię: UJK Kielce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *