Biomonitoring nowość w Uniwersytecie Łódzkim

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego wprowadził do oferty programowej studiów I stopnia biomonitoring.

To kolejny autorski kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu. W poprzednich latach w ofercie uczelni znalazły się mikrobiologia i genetyka. Nowa oferta dostępna jest już w tegorocznej rekrutacji na studia. Biomonitoring to kierunek studiów pierwszego stopnia i doskonała szansa na ciekawe studia dla tegorocznych maturzystów.

Ten kierunek dostępny jest wyłącznie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Decyzja o uruchomieniu studiów wynika z bezpośredniego wymogu wdrożenia biomonitoringu narzuconego przez dyrektywy Unii Europejskiej.

Czym jest biomonitoring?

Biomonitoring opiera się na analizie biowskaźników – szczególnych organizmów, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. Biowskaźniami są gatunki należące do bakterii, glonów, porostów, grzybów, roślin i zwierząt, charakteryzujące się specyficznymi cechami, w szczególności wąskim zakresem tolerancji na warunki środowiska. Wyznaczniki stresu środowiskowego opracowano również dla człowieka, zatem jego parametry osobnicze i populacyjne również mogą być stosowane w biomonitoringu.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia zadań oceny stanu środowiska wynikających z dyrektyw unijnych uczelnia przygotowała program, który pozwoli na wykształcenie specjalistów zdolnych do pracy w zakresie biomonitoringu. Obecnie w Polsce zadania związane z prowadzeniem biomonitoringu realizowane są przez nieliczną kadrę naukową skupioną głównie w ośrodkach akademickich.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Biomonitoring adresowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych, ukierunkowanych na pracę w terenie i wiążących swoją przyszłość zawodową z rolą specjalisty z zakresu oceny wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze, w szczególności na podstawie oceny biologicznej.

Umiejętności

  • doboru odpowiednich środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko
  • poznaniu zasady monitorowania wpływu inwestycji na środowisko na różnych etapach jej realizacji

Studia trwają trzy lata i kończą się obroną pracy licencjackiej oraz uzyskaniem na jej podstawie tytułu licencjata. Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych stanowiących podstawę biomonitoringu. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i laboratoriów w nowoczesnych salach wykładowych i ćwiczeniowych Wydziału BiOŚ UŁ, jak i podczas ćwiczeń terenowych w stacjach przyrodniczych. Studenci poznają metody pozyskiwania danych terenowych, oznaczania zebranego materiału biologicznego oraz opracowania raportów środowiskowych. Zaplanowana w toku studiów 4-miesięczna praktyka zawodowa w instytucjach prowadzących monitoring środowiska zapewni weryfikację i poszerzenie zdobytej wiedzy i umiejętności w potencjalnym miejscu przyszłej pracy.

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Łódzkiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *