Uczelnie rezygnują z opłat za drugi kierunek

Zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który podważył przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów. Przepisy przestaną obowiązywać 30 września 2015 r.

Już teraz dwie polskie uczelnie opublikowały komunikaty, z których wynika, że zarówno w Uniwersytecie Warszawskim jak i Szczecińskim opłaty te nie będą pobierane.

Ustawę zaskarżyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym zawarty został zapis o odpłatności za drugi kierunek studiów. Trybunał orzekł, że jest to niezgodne z konstytucją, ponieważ nauka w szkołach wyższych w myśl jej zapisów powinna być bezpłatna.

Dwie uczelnie zdecydowały się na zrezygnowanie z pobierania opłaty za drugi kierunek studiów:  Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Szczeciński.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego, władze tej uczelni

zdecydowały o rezygnacji z pobierania opłat za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/2015„. Podobny komunikat opublikował Uniwersytet Szczeciński „Decyzja ta dotyczyć będzie zarówno kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/15, którzy wezmą udział w nadchodzącej rekrutacji, jak i studentów, którzy rozpoczęli naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów na mocy decyzji wydanej po 1 października 2012 roku

– zaznaczono w komunikacie US.

Rektor UW dr hab. Marcin Pałys uzasadnił tę decyzję następująco: – Osobom ambitnym chcemy dać szansę uczestniczenia we wszystkich zajęciach, poszerzających ich wiedzę i umiejętności.

Kwestia pobierania opłat od studentów leży w gestii uczelni. Jest to bowiem przejawem autonomii szkół wyższych. Dlatego władze uczelni mogły podjąć takiego rodzaju decyzję

– poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szelecki.

Jak postąpią kolejne uczelnie?

Przypominamy! 5 czerwca Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów za niezgodne z konstytucją.  Nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w której zawarte są przepisy o opłatach za drugi kierunek studiów, trwają teraz prace w Sejmie.

Poznaj uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczeciński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *