To koniec kierunków zamawianych

Ministerstwo kończy program kierunków studiów znanych jako kierunki zamawiane.

Wzmocnienie kształcenia przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych, bez których trudno odnieść sukces na rynku pracy. Sprawdźcie co zastąpi dofinansowane kierunki studiów.

Pani Minister przedstawiła dziś szczegóły programu, który zastąpi doskonale znany kandydatom na studia program kierunków zamawianych. Dotychczasowy program realizowany był od 2008 roku, z powodzeniem, które szeroko było dyskutowane na forum publicznym.

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 otwiera możliwości, które z powodzeniem zostaną wykorzystane na promocję wybranych programów nauczania. Już jutro ruszy pilotaż nowego programu. Ministerstwo na ten wstępny program przeznaczyło aż 50 mln złotych. Cała perspektywa to okazja do jeszcze większego budżetu na promocję studiów. Do wydania ma być aż 1,2 mld zł.

Przedtem zamawialiśmy konkretne kierunki kształcenia, teraz zamawiamy kompetencje na wszystkich kierunkach studiów. Wierzymy, że dzięki tej zmianie filozofii absolwenci będą mieli większe szanse na rynku pracy i zmniejszy się bezrobocie wśród młodych. Uczelnie zaś zyskają możliwość poprawy jakości studiów i nowego podejścia do kształcenia – podkreślała minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Dzisiaj w siedzibie ministerstwa odbyła się konferencja prasowa poświęcona Programowi Rozwoju Kompetencji, który zastąpi kierunki zamawiane. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedziała pilotaż nowej formuły kierunków zamawianych.

Dzięki kierunkom zamawianym zmieniła się struktura kształcenia i zwiększyło się zainteresowanie młodzieży studiowaniem kierunków ścisłych i technicznych. Uczelnie zacieśniły współpracę z gospodarką. Teraz stawiamy na wzmocnienie kształcenia praktycznego, a także na rozwój kompetencji interpersonalnych, analitycznych czy przedsiębiorczości – mówiła minister nauki.

Program Rozwoju Kompetencji to następca programu kierunków zamawianych. Jego celem jest nie tylko wzmacnianie najważniejszych kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, ale także wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, nacisk na zajęcia warsztatowe, na wykorzystanie nowych technologii w edukacji wyższej i wspieranie kształcenia modułowego oraz interdyscyplinarności studiów.

Nasz pilotaż to krok w kierunku otwartej nauki, która będzie kształciła kreatywnego, otwartego, myślącego obywatela. Ta polityka jest zbieżna z wytycznymi Unii na najbliższe lata i zmierza do zacieśniania współpracy uczelni z przemysłem. Podobne wnioski płyną z raportu podsumowującego program kierunków zamawianych – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Pieniądze przeznaczone na nowy program mogą liczyć zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne, które kształcą minimum 100 studentów na studiach dziennych i które na żadnym z prowadzonych kierunków nie uzyskały negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pieniądze na program mają pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Fundusze pozyskane z nowego programu, następcy kierunków studiów, uczelnie mogły skorzystać z 1,2 mld zł na poprawę jakości kształcenia, współpracę z pracodawcami, stypendia motywacyjne dla studentów (do 1000 zł miesięcznie) i zwiększanie liczby studiujących kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze.

Statystycznie o programie

  • 41 proc. uczelni prowadzących studia zamawiane współpracowało z kilkoma pracodawcami,
  • 17 proc. pochwaliło się współpracą z więcej niż 20 firmami.
  • 82 proc. stworzyło ofertę praktyk i staży zawodowych,
  • 60 proc. organizowało wyjazdy studyjne, m.in. do dużych firm.

Bardzo dobre efekty dały też zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki czy chemii. I co najważniejsze, większość studentów kierunków zamawianych znalazło pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami, które pozawalają realizować ich pasje – mówił zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk.

Według badania, absolwenci kierunków zamawianych lepiej radzą sobie na rynku pracy – 54 proc. z nich pracuje w zawodach zgodnych z kwalifikacjami zdobytymi podczas studiów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *