Minister Nauki chce zniesienia opłat za II kierunek

MNiSWNajlepszym rozwiązaniem będzie wykreślenie przepisów mówiących o odpłatności za drugi i kolejny kierunek – oceniła minister Lena Kolarska-Bobińska po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem czerwcowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (TK).

5 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z konstytucją. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zapowiadało, że do orzeczenia będzie się mogło szczegółowo odnieść dopiero wtedy, kiedy zapozna się z pisemnym uzasadnieniem TK dotyczącym orzeczenia. Trybunał takie uzasadnienie opublikował pod koniec ubiegłego tygodnia. Szczegółowo wyliczone są w nim elementy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, które należy zmienić.

Lena Kolarska-Bobińska„Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie wykreślenie przepisów mówiących o odpłatności za drugi i kolejny kierunek” – oceniła minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska, w wyjaśnieniach dla PAP.

Projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym jest w trakcie prac legislacyjnych, drugie czytanie miało się odbyć podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu, dyskusję przełożono.

„Teraz wszystko w rękach parlamentarzystów. To od nich zależy bowiem, jaki kształt ostatecznie przyjmie nowelizowana ustawa. Mnie zależy jednak bardzo na tym, by przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek już teraz dostosować do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o to, by studenci wraz z nowym rokiem akademickim mieli pewność, jakie są reguły gry” – zaznaczyła szefowa resortu nauki.

Orzeczenie TK nie oznacza, że konieczny będzie powrót do przepisów obowiązujących przed 2011 r. kiedy można było studiować bezpłatnie na dowolnie wielu kierunkach studiów stacjonarnych.

Obecne przepisy dotyczące opłat (o ile nie zostaną zmienione nową ustawą) mają przestać obowiązywać 30 września 2015 r.

Przypomnijmy, że niektóre uczelnie nie czekając na uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego zrezygnowały z opłat za drugi kierunek studiów, są to m. in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Papieski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Komentarz radcy prawnej Izabeli Rusinowskiej

W dniu 11 lipca 2014 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym. Obecnie ustawa została przekazana do Senatu. Zgodnie z art. 24 tej ustawy, studenci przyjęci na studia po dniu 30 września 2012 r. mają ponosić opłaty za studia na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej odbyte w roku akademickim 2012/2013 lub 2013/2014 na zasadach dotychczasowych. Jednak studenci, którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne w uczelni publicznej na rok akademicki 2013/2014, którzy nie spełnili warunków uprawniających do zwolnienia z odpłatności za studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej określonych w ustawie, nie ponoszą opłat za studia na tym kierunku.

Nowelizacja ta ma związek z wydanym w dniu 5 czerwca 2014 r. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 35/11, który stwierdził, iż Art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz ust. 1b, a także art. 170a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7) są niezgodne z art. 70 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji.

Tekst noweli dostępny na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2085_u.htm

PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *