Kierunki produkujące bezrobotnych

Kierunki studiów

Czy studia humanistyczne kształcą przyszłych bezrobotnych? Jakich kierunków lepiej unikać?

Nie studiuj turystyki!

Według raportu „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce”, opracowanego w ramach Badań Kapitału Ludzkiego, bezrobocie dotyka mniej więcej co dziesiątego magistra i magistra inżyniera.

Analiza poziomu bezrobocia po najpopularniejszych kierunkach tzw. masowych, dostarcza informacji o kierunkach, których wybór może być wysoce ryzykowny w perspektywie dalszej kariery na rynku pracy. Zatrudnienia nie posiada aż 30% absolwentów turystyki i rekreacji, a bezrobotny jest co piąty absolwent tego kierunku z ostatniej dekady. Co ciekawe, łatwiej pracę znajdą ci absolwenci turystyki i rekreacji, jeżeli skończyli uczelnię publiczną. Wśród absolwentów prywatnych uczelni bezrobocie jest jeszcze wyższe.

Bezrobotni absolwenci

Pracy nie ma co piąty absolwent socjologii; bezrobocie dotyka co dziesiątego socjologa, który swój dyplom uzyskał w ciągu 10 ostatnich lat. Nieciekawa sytuacja czeka również absolwentów zarządzania (ponad 13% bezrobotnych wśród absolwentów z ostatnich 10 lat) oraz pedagogiki (ponad 10% młodych absolwentów). Pracy nie może znaleźć ponad 8% absolwentów z ostatnich 10 lat na kierunku administracja oraz prawie 8% po zarządzaniu i marketingu. Dla porównania, w tym samym badaniu stwierdzono, że odsetek bezrobotnych wśród absolwentów z ostatnich 10 lat na kierunkach matematyka, budownictwo i fizyka, nie przekracza 5%.

Geograf, chemik i biolog bez pracy

Zgodnie z analizą sytuacji zawodowej absolwentów z województwa pomorskiego, pracy nie ma mniej niż 7% wszystkich absolwentów, jednak ich sytuacja zależy od ukończonego kierunku. Pracy nie ma co piąty geograf, 15% chemików, 14% biologów, ponad 13% absolwentów bezpieczeństwa narodowego, 14% polonistów, prawie 12% filozofów, 13,5% historyków, ponad 14% prawników oraz po 11% absolwentów: psychologii, socjologii, stosunków międzynarodowych i zdrowia publicznego. Co dziesiąty absolwent turystyki i rekreacji oraz transportu z województwa pomorskiego, nie może znaleźć zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *