Nowoczesne zarządzanie potrzebuje psychologii

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS – psychologowie biznesu, psychologowie społeczni i ekonomiści razem z praktykami zarządzania firmami opracowali program studiów z zarządzania i przywództwa, który pozwoli na zdobycie kompetencji od najlepszych specjalistów zarządzania i przedsiębiorczości, oraz psychologii.

Ludzie nie są racjonalni. Podejmując decyzje biznesowe jako decydenci, konsumenci czy menedżerowie, kierują się emocjami. Najnowsza i wynikającą z badań naukowych wiedza z zakresu ekonomii dowodzi, że psychologia często lepiej tłumaczy procesy gospodarcze.

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS – psychologowie biznesu, psychologowie społeczni i ekonomiści razem z praktykami zarządzania firmami opracowali program studiów z zarządzania i przywództwa, który pozwoli na zdobycie kompetencji od najlepszych specjalistów zarządzania i przedsiębiorczości, oraz psychologii.

Psychologia – nauka o zachowaniu człowieka – jest tak samo ważna co ekonomia w rozumieniu rzeczywistości organizacji i procesy zarządzania. – Psychologia społeczna jest nauką o tym, jak obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowanie. Zarządzanie polega na wywieraniu wpływu na innych, nowoczesna dydaktyka na tym kierunku nie tylko powinna, ale wręcz musi wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii – podkreśla prof. Dariusz Doliński, psycholog społeczny, współtwórca kierunku Zarządzanie i przywództwo. – Kluczową rolę psychologii w lepszym rozumieniu zjawisk ekonomicznych potwierdza przyznanie w 2002 roku Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii profesorowi psychologii, Danielowi Kahnemanowi. Narzędzia z psychologii zastosował w badaniach ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii perspektywy opisującej procesy decyzyjne w warunkach ryzyka. Miało to znamienny wpływ na poprawę sprawności zarządzania i doskonalenie procesów decyzyjnych w biznesie – wyjaśnia.

Kadra naukowców Uniwersytetu SWPS ma doświadczenie w nauczaniu menedżerów różnego szczebla tych elementów psychologii społecznej, które są szczególnie przydatne w praktyce zarządzania. Program kierunku koncentruje się na ścieżkach rozwoju: zarządzanie i organizacja sprzedaży, zarządzanie w branżach kreatywnych, zarządzanie potencjałem ludzkim,  a także International Business Management.

Więcej informacji: www.centrumprasowe.swps.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *