Nowe uprawnienia do doktoryzowania

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskał nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. 

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskał nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. 

Pozytywną decyzję w tym zakresie wydała Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to dziesiąte uprawnienia do doktoryzowania Uniwersytetu – obok biologii, mechaniki, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, pedagogiki, psychologii, nauk o polityce i dyrygentury.

Tym samym, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego musi zdobyć jeszcze jedno uprawnienie, z nauk ścisłych. W trakcie procedowania jest wniosek dotyczący dyscypliny fizyka. Warunek ten musi zostać spełniony do 30 czerwca 2020 roku, zakłada to nowelizacja ustawy, którą 22 czerwca 2016 roku podpisał prezydent. Do tego czasu UKW musi dostosować się do wymagań określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

W tym roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego obchodzi również jubileusz 30-lecia uzyskania uprawnień do doktoryzowania z dyscypliny pedagogika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *