Habilitacja na Łazarskim – prawo

a-14677260161073

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 czerwca 2016 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznała Wydziałowi Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Decyzja Centralnej Komisji to potwierdzenie kompetencji, potężnego dorobku naukowego i jakości, jaką oferuje Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego. Przy wydawaniu decyzji brane pod uwagę były takie czynniki jak: odpowiednia ilości kadry, duża liczba rozpraw doktorskich, odpowiednie zaplecze naukowe, duże biblioteczne zasoby naukowe oraz sukcesy w łączeniu kształcenia akademickiego studentów z ich praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu prawnika.

– Wydział Prawa i Administracji konsekwentnie realizuje strategię rozwoju od roku 1997, kiedy otrzymał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku prawo. Na bieżąco modyfikuje programy nauczania i nieustannie dba o wysoką jakość, kadrę naukową i praktyczny wymiar kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom najbardziej potrzebne umiejętności. – powiedział Dziekan Wydziału Prawa i Administracji doktor Mieczysław Błoński.

Istotnym elementem działalności Wydziału są badania w obszarze różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim są to: prawo lotnicze, postępowanie karne i kryminalistyka, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo medyczne, cywilne, europejskie, konstytucyjne, energetyczne, administracyjne, ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawo międzynarodowe.

Kadra akademicka Wydziału to między innymi sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze i radcy prawni. Wydział kształci obecnie 1100 studentów. Profesorowie kładą nacisk, by teoria łączyła się z praktyką. Studenci rozwiązują problemy prawne, uczęszczają na zajęcia prowadzone przez praktyków i pracują w Studenckiej Poradni Prawnej, która na co dzień pomaga osobom potrzebującym pomocy prawnej.

Od samego początku istnienia Wydział dążył do uzyskania uprawnień do habilitacji. Wieloletnia praca pozwoliła osiągnąć ten cel. W ostatnim czasie Wydział został wyróżniony w kilku niezależnych rankingach. W Rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” Wydział został uznany za najlepszy wśród wszystkich wydziałów prawa szkół niepublicznych. Pozycję tą zajął po raz ósmy w ciągu dekady.

W maju br. dziennik „Rzeczpospolita” bardzo wysoko ocenił jakość kształcenia na Wydziale. Natomiast w kwietniu 2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna uznała, że kształcenie prowadzone na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zasługuje na najwyższą ocenę wyróżniającą.

Źródło: www.lazarski.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *