Nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Trwa nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie, które są adresowane do nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej – województwem śląskim.

Absolwenci trwających dwa semestry podyplomowych studiów z wiedzy o regionie będą posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii i socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i języka śląskiego niezbędną do realizacji programu edukacji regionalnej. Będą przygotowani pod względem merytorycznym do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej (lekcji wiedzy o regionie, zajęć pozalekcyjnych), przyjęcia roli lidera edukacji regionalnej w szkole, to znaczy m.in. koordynatora szkolnego programu edukacji regionalnej, prowadzącego szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN, animatora imprez regionalnych (np. Dni Śląskich), konkursów wiedzy o regionie, konkursów recytacji w etnolekcie śląskim itp. Posiądą wiedzę i umiejętności do prowadzenia edukacji regionalnej w ramach innowacji pedagogicznej, np. autorskie klasy regionalne, programy regionalne i inne. Zostaną ponadto wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych. Podczas zajęć terenowych będą nie tylko przeprowadzać ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, ale także będą zwiedzać miejsca, dzięki czemu bezpośrednio poznają osoby stanowiące źródło wiedzy o regionie.

Termin składania dokumentów upływa 20 września 2017 roku. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Jolanta Tambor (e-mail: jolanta.tambor@us.edu.pl; tel. 32 2009 424).

Aplikacje należy składać: Wydział Filologiczny UŚ, plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, pokój 13.

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *