Turystyka i rekreacja w UJK

Wysyp nowych (starych) kierunków studiów w uczelniach w okresie matury już nikogo nie dziwi. Nowa propozycja UJK to dobrze znany i popularny kierunek studiów.

turystyka i rekreacja studia

Turystykę i rekreację do oferty edukacyjnej wprowadził Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To propozycja dla kandydatów, którzy chcą łączyć pasję w życiu z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Nauka na kierunku trwa 6 miesięcy. Tyle trwają studia licencjackie turystyka i rekreacja. WIedza przekazywana w toku studiów to przede wszystkim: umiejętności w zakresie rozumienia problemów współczesnej turystyki i rekreacji, rozpoznawania zjawisk oraz identyfikowania ich mocnych i słabych stron.

Czytaj dalej Turystyka i rekreacja w UJK