Nowe kierunki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Uczelnie prześcigają się w przygotowaniu nowej oferty studiów. Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015 zaproponuje również KUL.

Wśród nowości znalazły się studia licencjackie i magisterskie. Uniwersytet proponuje nowe kierunki w dówóch trybach nauczania: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia licencjackie – nowości

  • administrowanie ochroną zdrowia (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne),
  • analityka społeczna i internetowa (studia I stopnia),
  • gerontologia społeczna (studia I stopnia),
  • kognitywistyka (studia I stopnia w języku polskim i angielskim),
  • zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (studia stopnia).

Studia magisterskie – nowości

  • prawo w biznesie (studia II stopnia),
  • zarządzanie (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

Czytaj dalej Nowe kierunki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim