Nowe kierunki w Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski przygotował nowości w ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2014/2015.

Nowe kierunki zostały już zatwierdzone przez senat uczelni zatem już w październiku pierwsi studenci podejmą naukę. W nowej ofercie znalazły się studia licencjackie stacjonarne: europeistyka i stosunki transgraniczne, ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego oraz studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne: architektura krajobrazu. Architektura krajobrazu dostępna będzie również w ramach studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Czytaj dalej Nowe kierunki w Uniwersytecie Zielonogórskim