Studiowanie z programem Lepszy Start

Wybierz  kierunki przyrodnicze lub ścisłe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i wsparcie programu Lepszy Start – rozpocznij studia w UKW

Kierunki objęte programem: biologia, biotechnologia, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka, geografia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, matematyka, ochrona środowiska, mechatronika.

kierunki studiów UKW

Czytaj dalej Studiowanie z programem Lepszy Start

Kierunek Natura 2000 i ochrona biosfery

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza na studia inżynierskie z ochrony biosfery i Natury 2000. Studia oferowane przez WSEiZ w Warszawie to między innymi  kierunki związane bezpośrednio z ekologią

Specjalność dostępna jest w ramach kierunku ochrona środowiska na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Specjalność ochrona biosfery i program Natura 2000 przygotowuje absolwentów do posługiwania  się specjalistyczną wiedzą z zakresu czynnej ochrony biosfery, mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzenia monitoringu środowiska, programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Czytaj dalej Kierunek Natura 2000 i ochrona biosfery