Uniwersytet Rzeszowski zaprasza na studia

Uniwersytet RzeszowskiUniwersytet Rzeszowski

Aleja Rejtana 16
35-959 Rzeszów
tel. + 48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna), tel./faks: + 48 17 872 12 65
e-mail: info@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski jest największą w regionie uczelnią, kształcącą blisko 22 tys. studentów Nauka w uniwersytecie odbywa się na 10 wydziałach, na 40 kierunkach.

Studenci mają możliwość rozwijania swych zainteresowań w ramach 67 kół naukowych funkcjonujących na terenie uczelni. Uczelnia patronuje wielu organizacjom kulturalnym, m. in. Zespołowi Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, Chórowi Kameralnemu oraz klubom studenckim.

Uniwersytet RzeszowskiUniwersytet Rzeszowski utrzymuje szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi. Na stałe współpracuje z 80 uczelniami, studenci i nauczyciele akademiccy wyjeżdżają tam na staże, konferencje i obozy naukowe. Natomiast w ramach programu Erasmus studenci mogą wyjeżdżać na studia cząstkowe do 160  europejskich uczelni.

Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii i archeologii oraz stopnia doktora w pięciu specjalnościach: historia, fizyka, socjologia, literaturoznawstwo i językoznawstwo, archeologia, agronomia, biologia, nauki o zdrowiu .

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski realizuje wiele projektów, które mają na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

W priorytecie Uniwersytetu jest również tworzenie infrastruktury służącej jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych kierunków i specjalności: medycyny, mikroelektroniki, nanotechnologii i materiałów dla lotnictwa oraz bioinżynierii medycznej, bioinformatyki, biotechnologii analitycznej i biomateriałów. Ponadto powstają innowacyjne ośrodki dydaktyczno-naukowe, realizowane jako zadania samodzielne z wykorzystaniem tzw. twardych projektów unijnych (np. Kompleks Naukowo-Dydaktyczny – Zalesie), jak i w ramach zawiązywanych konsorcjów (np.: Biotechnologie Przyjazne dla Środowiska w ramach Rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego; Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego dla Celów Badawczych; Interdyscyplinarne Centrum Zaawansowanych Technologii Ochrony Środowiska).

Uniwersytet RzeszowskiW priorytecie Uniwersytetu jest również tworzenie infrastruktury służącej jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych kierunków i specjalności: medycyny, mikroelektroniki, nanotechnologii i materiałów dla lotnictwa oraz bioinżynierii medycznej, bioinformatyki, biotechnologii analitycznej i biomateriałów. Ponadto powstają innowacyjne ośrodki dydaktyczno-naukowe, realizowane jako zadania samodzielne z wykorzystaniem tzw. twardych projektów unijnych (np. Kompleks Naukowo-Dydaktyczny – Zalesie), jak i w ramach zawiązywanych konsorcjów (np.: Biotechnologie Przyjazne dla Środowiska w ramach Rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego; Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego dla Celów Badawczych; Interdyscyplinarne Centrum Zaawansowanych Technologii Ochrony Środowiska).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *